Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

Υποστήριξη στο Twitter

Πρόκειται για μια υπηρεσία που οι σελίδες εγγραφής θα εξαπλωθεί χρήση του Twitter από τους ανθρώπους. Θέλω να εξαπλωθεί σελίδα μου στο ΕΣΥ, αλλά ακόμα δεν έχουν πολλά οπαδούς, έτσι θέλω να εξαπλωθεί σελίδα μου σε πολλούς ανθρώπους.

Αυτές είναι οι σελίδες που θέλω να είναι διάχυτη στο Twitter. Αν θα με υποστηρίξει, "Tweet δήλωση" θα Tweeted στο λογαριασμό σας στο Twitter.

Δεν υπάρχουν σελίδες που θέλω να υποστηρίζεται ακόμη.

Παρακαλώ δώστε στο hitois.

hitois διαχειρίζεται η δωρεά του καθενός.
Τα στοιχεία είναι εδώ.