Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)
Short Stories

خورشید هم تکرار می خیزد

این همان زمان هر روز است. همچنین بدون توجه به عجله بسر می رسانید، مهم نیست چقدر گذاشته پشت، یکی day'm 24 ساعت. آیا شما نمی گویند Datte عجله زنده است. یانگ also'm فقط رفتن برای رسیدن به بالای ما. آیا شما نمی گویند من آرام بود. یانگ also'm فقط رفتن برای رسیدن به بالای ما. انجام داد که دیگر یک فرد در اخبار. در واقع، آن است که مردم بیشتر کشته شدند. این نباید در اخبار بندگان مرده است. با این حال، فقط در همان راه مثبت به عنوان غرق شدن افزایش می یابد. خورشید بالا می رود در بالای همه مردم، آن است که درخشان همه مردم است. همچنین مردم خوب و مردم بد، آن را ارائه نور بزرگ بدون تبعیض است. آیا شما می خواهید ایستاده خزه. یانگ also'm فقط رفتن برای رسیدن به بالای ما. آیا شما نمی گویند Datte عجله زنده است. یانگ also'm فقط رفتن برای رسیدن به بالای ما. آیا شما نمی گویند من آرام بود. یانگ also'm فقط رفتن برای رسیدن به بالای ما.

نظر

نوشتن نظر
 • profile thumbnail ひこたん
  2015-06-21 09:05:42 UTC
  ★★★★
  ワタシとかは、1日が36時間、或いはもっと雄大に半月、または半年くらいの惑星に移り住めたらいいな、と思うことは良くあります。実際、そういう夢も見ました。
  ( نظر | ترجمه کردن )
  profile thumbnail Satorun
  2015-06-22 13:22:37 UTC

  眠る時間と起きてる時間の比率が同じなら、1日の時間が変わっても同じですよね。寿命が延びるわけでもないし。

  朝4時に起きて、夜10時に寝れば、結構有意義な時間が過ごせてます。

  profile thumbnail ひこたん
  2015-06-22 17:41:53 UTC

  うーん、自分とかは要するに時間に縛られるのがいやなんですよね。規則正しい生活も嫌で、日によって寝る時間がまちまちだったりします。時を忘れたい。

  profile thumbnail ひこたん
  2015-06-22 18:21:12 UTC

  1日が半月くらいの惑星に行った夢を見たんです。それなりに自然があった。地球からは遠かった。1日が長いので、昼間の時間を潰す為に自分で全部計画を立てる。夜になると冬の南極みたいに暫く日が昇らないけど、或る程度計画を立ててマッタリとすごす。中々楽しかったです。でも、所詮夢でした。

  profile thumbnail ひこたん
  2015-06-22 22:59:58 UTC

  サトルン様、失礼いたしました。これは、多分現代詩ですね。
  だいぶ努力の後が見られます。
  自分も上記のような、やや現実離れしたコメントを書いていたのは、実は結構現実が辛いのであります。
  ただ、自分としては無くなってニュースになるような人になる事に価値がある、とも思いませんし、凡人である幸せと言うのを結構大事にしたい、と思っています。いや、失礼しました。

  profile thumbnail Satorun
  2015-06-23 08:53:49 UTC

  現実って辛いですよねぇ。
  何のために生きてんだろうって思うこともあります。
  でも、「明日は良いことがあるさ」っていう余裕も必要なんだろうとしみじみ感じます。

  profile thumbnail ひこたん
  2015-06-23 11:12:11 UTC

  はい、その通りですね。何と言っても労働の単価が安過ぎます。
  m(_ _)m

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند