Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

Bilik idea

Mencari idea-idea

Sila sumbangkan kepada hitois.

hitois diuruskan oleh derma semua orang.
Butiran di sini.