Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

เข้าร่วมกลุ่ม

group emblem

Kinois

"kinois" เป็นหน่วยที่ Wayo ซึ่งเป็นนักออกแบบกราฟิกและ Satorun ซึ่งเป็นวิศวกรด้านเว็บทำงานโดยใช้ประโยชน์จากแต่ละจุดแข็ง

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างงานและบริการที่คุ้มค่าด้วยการสร้างสรรค์งาน (หรือการพัฒนา)...
จำนวนผู้เข้าร่วม : 3
เจ้าของ

กรุณาบริจาคให้กับ hitois

Hitois ได้รับการจัดการโดยการบริจาคของทุกคน
รายละเอียดอยู่ที่นี่