Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

گروه تاریخ عضویت

group emblem

Kinois

"kinois" یک واحد برای Wayo است که یک طراح گرافیک است و Satorun که یک مهندس وب است که از هر منطقه از قدرت استفاده می کند.

هدف ما ایجاد یک کار و خدمات ارزشمند است که از طریق کار خلاقانه (یا توسعه) با...
تعداد شرکت کنندگان : 3
مالک

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند