Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

Ένταξη Ομάδες

group emblem

Kinois

"kinois" είναι μια μονάδα στην οποία ο Wayo ο οποίος είναι γραφικός σχεδιαστής και ο Satorun ο οποίος είναι ένας μηχανικός ιστού εκμεταλλευόμενος κάθε περιοχή δύναμης.

Στόχος μας είναι η δημιουργία...
Αριθμός συμμετεχόντων : 3
Ιδιοκτήτη

Παρακαλώ δώστε στο hitois.

hitois διαχειρίζεται η δωρεά του καθενός.
Τα στοιχεία είναι εδώ.