Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

ที่ชื่นชอบ - ศิลปิน

クリス・カニンガム

ประเภท
PV作家
ความประทับใจ
クリス・カニンガムはイギリスの映像作家で、悪夢のような変質的な世界観と、そこにある美しさを描いた作品が多いです。ビョークのPV「All Is Full of Love」で気に入りました。ずいぶん前のことですが、思い出したので追加です。とても独創的で、悩まされる作品が多いようです。

กรุณาบริจาคให้กับ hitois

Hitois ได้รับการจัดการโดยการบริจาคของทุกคน
รายละเอียดอยู่ที่นี่