Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

Αγαπημένα - Καλλιτέχνης

クリス・カニンガム

Ύφος
PV作家
Εντύπωση
クリス・カニンガムはイギリスの映像作家で、悪夢のような変質的な世界観と、そこにある美しさを描いた作品が多いです。ビョークのPV「All Is Full of Love」で気に入りました。ずいぶん前のことですが、思い出したので追加です。とても独創的で、悩まされる作品が多いようです。

Παρακαλώ δώστε στο hitois.

hitois διαχειρίζεται η δωρεά του καθενός.
Τα στοιχεία είναι εδώ.