Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)
اخبار بولتن هیئت مدیره

من جامعه جعبه ورودی سایت را ایجاد کردم

2018-11-15 09:21:57 UTC

"جعبه رنگ سایت سایت" به جامعه اضافه شد. اگر میخواهید رنگ وب سایت پورتال خود را تا حدودی تعیین کنید، لطفا یک موضوع را برای جامعه ارسال کنید. من نمی دانم اگر بتواند همه چیز را اداره کند، من بهترین کار را خواهم کرد. برای جزئیات بیشتر، به بررسی کلیه انجمن ها مراجعه کنید و آن را بررسی کنید. ما همچنین به نظرات شما پاسخ خواهیم داد که می خواهیم یک بار پس از آن رنگی را که شما ساخته اید را اصلاح کنید.

صفحه های مرتبط
サイトカラー応募箱

نظرات

نظر

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند