Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

Πρόσληψη διαφημίσεων

Προσλαμβάνω διαφημίσεις που θα δημοσιεύονται στο δελτίο μου. Οι διαφημίσεις θα δημοσιεύονται επίσης στο χρονοδιάγραμμα του Twitter.

Η διαφήμιση είναι σύστημα υποβολής προσφορών, μόνο οι διαφημίσεις που θα επιλέξω θα παραδοθούν. Δημοσιεύω μία διαφήμιση στον πίνακα ανακοινώσεων μία ημέρα. Θα επιλέξω διαφημίσεις με τιμή προσφοράς και περιεχόμενο.

Δεδομένα
Αριθμός επισκέψεων την περασμένη εβδομάδα 575
Πρόσφατο μέσο κόστος διαφήμισης 0.007 BTC
Αριθμός ακολουθών 6

Η πληρωμή είναι μόνο κέρμα λίγο.

Παρακαλώ δώστε στο hitois.

hitois διαχειρίζεται η δωρεά του καθενός.
Τα στοιχεία είναι εδώ.